EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za industrijski inženiring, Novo mesto

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za industrijski inženiring, Novo mesto

Fakulteta za industrijski inženiring  Novo mesto
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
www.fini-unm.si/si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda za 7 let na svoji 106. seji dne 17. 11. 2016. 

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Inženiring in avtomobilska industrija 2. 101. seja, 21.4.2016 Prva akreditacija
Inženiring in avtomobilska industrija 3. 101. seja, 21.4.2016 Prva akreditacija