EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za poslovne vede

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za poslovne vede

Fakulteta za poslovne vede 
Ciril-Metodov trg 9, Ljubljana
www.katoliski-institut.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda na svoji 101. seji dne 21. 4. 2016
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Poslovne vede 2. 84. seja, 20.11.2014 Prva akreditacija
Poslovne vede 1. UN 132. seja, 18.10.2018 Podaljšanje akreditacije