EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5, Novo mesto 
www.fos.unm.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditaicje visokošolskega zavoda na svoji 101. seji dne 21. 4. 2016
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Menedžment v turizmu 1. VS 131. seja, 20.9.2018 Akreditacija