EQAR

EQAR

Academia Maribor, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Academia Maribor

Višja strokovna šola Academia Maribor 
Glavni trg 17b, Maribor
www.academia.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 101. seji dne 21. 4. 2016.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Šola je bila Academia, višja strokovna šola aktivno sodeluje z okoljem, tako z delodajalci kot z združenji in ostalimi institucijami v svojem okolju, kot tudi v širšem okolju preko aktivnega vključevanja v Skupnost višjih šol Slovenije ter različne projekte z zunanjimi partnerji. Pridobljeno imajo tudi Erasmus listino za izvedbo mobilnosti.

Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Delovanje je načrtovano in realizacija se spremlja. V višji šoli delujejo vsi organi v skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi.

Višja šola ima stabilno kadrovsko strukturo. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Vsi zaposleni izpolnjujejo kadrovske pogoje. Direktor Šolskega centra, ravnatelj VSŠ, predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja ter referentk za študijske zadeve so redno zaposleni.

V Academii, Višji strokovni šoli ni bilo ugotovljenih neskladnosti na nobenem izmed področij, opredeljenih v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih šol.