EQAR

EQAR

Izobraževalni center energetskega sistema, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Izobraževalni center energetskega sistema

Izobraževalni center energetskega sistema, Višja strokovna šola 
Letališka 16, Ljubljana
www.ices.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 101. seji dne 21. 4. 2016.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
ICES Višja strokovna šola deluje od leta 2012. Diplomanti so v okolju prepoznavni, pridobljene kompetence jim omogočajo napredovanje v delovnem okolju. Šola ima zagotovljene strokovne kadre in materialne pogoje za izvajanje študijskih programov "Elektroenergetika" in "Strojništvo".