EQAR

EQAR

SVET NACIONALNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

O agenciji > Svet agencije > Člani sveta

Konstitutivna seja sveta agencije je bila 14. 4. 2010.

Člani

Institucija, ki je imenovala člana:

dr. Franc Čuš, predsednik sveta Rektorska konferenca
dr. Aleš Rotar, namestnik predsednika Reprezentativna združenja delodajalcev
dr. Andreja Kocijančič Rektorska konferenca
dr. Peter Purg Rektorska konferenca
dr. Jernej Letnar Černič Reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov
dr. Branko Škafar Reprezentativno združenje višjih strokovnih šol
Mia Hočevar Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti
Jaka Trilar Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti
dr. Bruno Završnik Reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva
dr. Dušanka Janežič Vlada Republike Slovenije
Jelena Štrbac Nemec Vlada Republike Slovenije

Za javnost dela sveta agencije je odgovoren predsednik sveta agencije.

Vstop za člane sveta