EQAR

EQAR

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Ekonomska šola Celje

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola
Mariborska cesta 2, 3000 Celje
visja.escelje.si/sl

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 98. seji dne 18. 2. 2016.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:

Delovanje visoke šole poteka v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi, ki jih izvaja. V šoli je prisotna stalna skrb za študente in njihovo vključevanje v vse organe šole. Materialni pogoji so za izvajanje izobraževalnih programov kakovostni, prav tako je v višji šoli vzpostavljen celovit sistem kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij.