EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka zdravstvena šola v Celju

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka zdravstvena šola v Celju

Visoka zdravstvena šola v Celju 
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
www.vzsce.si/si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda za 7 let na svoji 104. seji dne 15. 9. 2016. 

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Paliativna oskrba 2. 96. seja, 17.12.2015 Prva akreditacija
Zdravstvena nega 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije