EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za medije

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za medije

Fakulteta za medije
Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana 
www.fame.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda  za 7 let na svoji 94. seji dne 15. 10. 2015. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2022.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Mediji in novinarstvo 2. 94. seja, 15.10.2015 Podaljšanje akreditacije
Mediji in novinarstvo 1. VS 94. seja, 15.10.2015 Podaljšanje akreditacije