EQAR

EQAR
POROČILA

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Nanoznanosti in nanotehnologije 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Senzorske tehnologije 3.  94. seja, 15.10.2015 Prva akreditacija
Nanoznanosti in nanotehnologije 3. 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije
Informacijske in komunikacijske tehnologije 3.  129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije
Ekotehnologije 3. 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije
Informacijske in komunikacijske tehnologije 2 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije
Ekotehnologije 2. 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije