EQAR

EQAR

Fakulteta za zdravstvene vede

Poročila > Univerza v Novem mestu > Fakulteta za zdravstvene vede

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Edukacija in management v zdravstvu 3. 92. seja, 18.6.2015 Prva akreditacija
Zdravstvena nega 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Integrirana zdravstvena in socialna oskrba 2. 113. seja, 18.5.2017 Prva akreditacija
Vzgoja in menedžment v zdravstvu 2. 114. seja, 15.6.2017 Podaljšanje akreditacije