EQAR

EQAR
POROČILA

Alma Mater Europaea - Akademija za ples

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Alma Mater Europaea - Akademija za ples

Akademija za ples - Alma Mater Europaea
Slovenska 17, 2000 Maribor 
www.almamater.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditaicje visokošolskega zavoda na svoji 92. seji dne 18. 6. 2015. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2022.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Ples, koreografija 1. VS 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije