EQAR

EQAR
POROČILA

DOBA Fakulteta

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
Prešernova ulica 1, Maribor 
www.fakulteta.doba.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda na svoji 117. seji, 21. 9. 2017. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Marketing in prodaja 2. 91. seja, 21.5.2015 Prva akreditacija
Mednarodno poslovanje 2. 94. seja, 15.10.2015 Podaljšanje akreditacije
Poslovna administracija 1. VS 94. seja, 15.10.2015 Podaljšanje akreditacije
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi 1. VS 94. seja, 15.10.2015 Podaljšanje akreditacije
Management pametnih mest 2. 109. seja, 16.2.2017 Prva akreditacija
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja 1. VS 117. seja, 21. 9. 2017 Podaljšanje akreditacije
Menedžment v sociali in izobraževanju 1. VS 117. seja, 21. 9. 2017 Podaljšanje akreditacije
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja 2 117. seja, 21. 9. 2017 Podaljšanje akreditacije
Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju 2. 117. seja, 21. 9. 2017 Podaljšanje akreditacije
Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi 3. 131. seja, 20.9.2018 Akreditacija