EQAR

EQAR
POROČILA

DOBA Fakulteta

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Marketing in prodaja 2. 91. seja, 21.5.2015 Prva akreditacija
Mednarodno poslovanje 2. 94. seja, 15.10.2015 Podaljšanje akreditacije
Poslovna administracija 1. VS 94. seja, 15.10.2015 Podaljšanje akreditacije
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi 1. VS 94. seja, 15.10.2015 Podaljšanje akreditacije
Management pametnih mest 2. 109. seja, 16.2.2017 Prva akreditacija