EQAR

EQAR

Šolski center Kranj Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Kranj

Šolski center Kranj
Kidričeva 55, 4000 Kranj
www.sckr.si/tsc/vss

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 90. seji dne 16. 4. 2015.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
ŠC ŠC Kranj, Višja strokovna šola je zelo povezana v lokalnem okolju, najbolj na področju izvajanja praktičnega izobraževanja, preko predavateljev iz gospodarstva in aktivnosti Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Šola naj bolje opredeli poslanstvo in vizijo VSŠ pri kateri naj upošteva specifiko višjih šol ter poskrbi za poznavanje vsebine le-te pri vseh deležnikih.

VSŠ sodeluje tudi z drugimi višjimi šolami, Skupnostjo višjih šol ter drugimi stanovskimi združenji. Pridobljeno imajo Erasmus listino, v okviru katere se redno izvajajo mobilnosti študentov in predavateljev. Šoli se priporoča, da uvede dodatne aktivnosti za povečanje mobilnosti študentov. VSŠ je tudi aktivna znotraj ŠC Kranj na različnih projektih, tekmovanjih itn. ter tako uspešno izkorišča umeščenost v celotni zavod. Šola pa naj poveča aktivnosti za pridobivanje finančno donosnih projektov z gospodarstvom.

VSŠ ima zelo prijetno opremljene prostore, predvsem izstopa opremljenost učilnic v Medpodjetniškem izobraževalnem centru. Šola bi lahko bolje izkoristila opremo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru in v specialnih učilnicah za vse študente, še posebej pa za izredne študente. VSŠ si deli knjižnico s ŠC Kranj. Šola naj poveča obiskanost knjižnice in njeno založenost s strokovnimi gradivi primernimi za študente VSŠ. Ustrezno so urejene tudi druge splošne in specialne učilnice. Šola ima dobro razvit sistem e-učilnice in e-zbornice, pohvalno je, da so vsi predavatelji ustrezno usposobljeni za delo v e-okolju.  

Šola ima dobro narejen Poslovnik kakovosti kot vrhovni dokument šole za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti. Redno opravlja samoevalvacije in ima razvit sistem anketiranja različnih deležnikov, ki pa ga še nadgrajuje in izboljšuje. Šola uvaja izboljšave in ukrepe, v kolikor pride do odmikov v pričakovanju udeležencev. Samoevalvacijsko poročilo je javno objavljeno.

ŠC Kranj, Višja strokovna šola deluje skladno z zakonom in Merili za zunanjo evalvacijo in ni bilo ugotovljenih neskladnosti na nobenem izmed področij.