EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec 
Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
www.vszv-sg.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda za 7 let na svoji 104. seji dne 15. 9. 2016. 

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Zdravstvene vede 2. 83. seja, 16.10.2014 Prva akreditacija
Zdravstvena nega 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije