EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za zdravstvene in socialne vede

Fakulteta za zdravstvne in socialne vede 
Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
www.vszv-sg.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda za 7 let na svoji 104. seji dne 15. 9. 2016.
Svet agencije je sprejel sklep o preoblikovnju visokošolskega zavoda v fakulteto na svoji 132. seji, 18. 10. 2018.

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda 

Poročilo o preoblikovanju visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Zdravstvene vede 2. 83. seja, 16.10.2014 Prva akreditacija
Zdravstvena nega 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije