EQAR

EQAR

Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici

Poročila > Univerza v Novi Gorici > Fakulteta za podiplomski študij

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Molekularna genetika in biotehnologija 3. 82. seja, 18.9.2014 Podaljšanje akreditacije
Znanosti o okolju 3. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Transkulturni študiji 3. 95. seja, 19.11.2015 Prva akreditacija
Krasoslovje 3. 95. seja, 19.11.2015 Podaljšanje akreditacije
Humanistika 3. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Kognitivne znanosti jezika 3.  104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine 3. 113. seja, 18.5 2017 Podaljšanje akreditacije