EQAR

EQAR

Šolski center Srečka Kosovela Sežana

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Srečka Kosovela

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Stjenkova 3, 6210 Sežana
www.ss-sezana.si/sss

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 82. seji dne 18. 9. 2014.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola (VSŠ), zelo aktivno sodeluje z lokalnim in regionalnim okoljem (delodajalci, občinami in drugimi ustanovami). Povezuje se v skupnost višjih šol RS, Obrtno zbornico Slovenije. Sodeluje s sorodnimi izobraževalnimi ustanovami v sosednjih državah. Pridobljene ima Erasmus listine, preko katerih zelo dobro izvaja mednarodno mobilnost študentov in predavateljev. 

VSŠ sodeluje v skladu z zakonodajo in sprejetima izobraževalnima programoma. Izvajanje študijskih programov načrtuje in izvaja v skaldu s spremembami in razvojem v okolju in jih redno spremlja. Delo VSŠ je razvodno usmerjeno. Na VSŠ delujejo vsi organi s sestavo in nalogami usklajenimi z zakonom. [...]

V Višji strokovni šoli Sežana ni bilo ugotovljenih  neskladnosti z Merili za zunanjo evalvacijo višjih šol.