EQAR

EQAR

Strokovnjaki

Strokovnjaki

Strokovnjaki imajo izredno pomembno vlogo pri delu agencije. V postopkih, ki jih izvaja, svet agencije imenuje skupine najmanj treh strokovnjakov, od katerih je vsaj en član študent in vsaj en član tuji strokovnjak.

Strokovnjaki morajo delovati po načelih strokovnosti, nepristranskosti in zakonitosti. Pri svojem delu morajo upoštevati predpise, ki urejajo postopke in kakovost v visokem in višjem šolstvu, in druge usmeritve agencije.

Na podlagi dokumentacije v postopku in obiska visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole skupina strokovnjakov opravi presojo in napiše poročilo. Ključno za svet agencije je, da si od skupine strokovnjakov pridobi nepristransko, enotno in nedvoumno strokovno mnenje o izpolnjevanju standardov kakovosti po posameznih področjih presoje.

Agencija vodi register domačih strokovnjakov, zanje organizira periodična izobraževanja in posvete ter sodeluje s tujimi agencijami za kakovost oziroma strokovnjaki iz tujine.

 

Stran ureja: Anita Kajtazović