EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Fakulteta za komercialne in poslovne vede 
Lava 7, 3000 Celje
www.fkpv.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda za 7 let na svoji 104. seji dne 15. 9. 2016. 

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Varnostni management 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Prva akreditacija
Komerciala 1. VS 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Komerciala 2. 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Poslovna informatika 1. VS 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Poslovna informatika 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Turizem 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Turizem 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Poslovne vede 3. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije