EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za informacijske študije

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za informacijske študije

Fakulteta za informacijske študije 
Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto
www.fis.unm.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda za 7 let na svoji 93. seji dne 17. 9. 2015. 

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2022.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Računalništvo in spletne tehnologije 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Prva akreditacija
Informatika v sodobni družbi 1. VS 82. seja, 18.9.2014 Podaljšanje akreditacije
Informatika v sodobni družbi 1. UN 82. seja, 18.9.2014 Podaljšanje akreditacije
Informatika v sodobni družbi 2. 82. seja, 18.9.2014 Podaljšanje akreditacije
Informacija družba 3. 120. seja, 21.12.2017 Podaljšanje akreditacije