EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov 
Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
www.ftpo.eu

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji za 7 let na svoji 80. seji dne 19. 6. 2014.
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek:
Na podlagi pregleda vloge za podaljšanje akreditacije Visoke šole za tehnologijo polimerov kot samostojnega zasebnega visokošolskega zavoda (s podanimi prilogami in dopolnitvami) ter javno dostopnih informacij o visokošolskem zavodu in obisku zavoda, ki je bil izveden 20. 3. 2014 ter odgovorov na zastavljena vprašanja in vseh v tem poročilu zapisanih ugotovitev lahko zaključimo:
Vlagatelj izpolnjuje glede na merila za akreditacijo določene pogoje na področju vpetosti v okolje, delovanja visokošolskega zavoda, kadrov, študentov, materialnih razmer in zagotavljanja kakovosti. Zagotovljena je ustrezna vpetost v okolje.
Vlagatelj ima opredeljeno poslanstvo, vizijo, cilje in strategijo za doseganje kakovosti, ter opredeljena študijska področja in ustrezen načrt notranje organizacije zavoda. Izkazuje potrebno kadrovsko strukturo za izobraževalno, raziskovalno in strokovno dejavnost. 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Tehnologija polimerov 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Tehnologija polimerov 2. 105. seja, 20.10.2016 Podaljšanje akreditacije