EQAR

EQAR
POROČILA

VIST - Visoka šola za storitve

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka šola za storitve

VIST - Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana
www.vist.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji za 7 let na svoji 80. seji dne 19. 6. 2014. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek:
Zavod VIST je v nekaj letih svojega razvoja dosegel prepoznavnost na področju obeh visokošolskih programov, tako Fotografije in Kozmetike. Zavod se vključuje v vse relevantne akademske procese na obeh programskih področjih na nacionalni ravni, je dobro vpet v okolje. Nekateri izzivi v mednarodnem sodelovanju še obstajajo, raziskave za industrijo bodo v bodoče pomemben vidik razvoja VIST. Študentje in učitelji so zadovoljni in dobro orientirani ter podprti v svojem delu, prav tako zaposleni, vodstvo ustrezno obvladuje vse organizacijske in managementske procese. Opremljenost šole je zelo dobra, še posebej na področju Kozmetike. Procesi sledenja kakovosti so v vzpostavljanju, zavod ustrezno sprotno rešuje vsa vprašanja in težave deležnikov. Skupina strokovnjakov podpira akreditacijo pričujočega visokošolskega zavoda. 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Fotografija 1. VS 96. seja, 17.12.2015 Podaljšanje akreditacije
Kozmetika 1. VS 96. seja, 17.12.2015 Podaljšanje akreditacije