EQAR

EQAR
POROČILA

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika 
Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode 
www.fizioterapevtika.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o prvi akreditacijivisokošolskega zavoda na svoji 80. seji dne 19. 6. 2014. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Poročilo o prvi akreditaciji visokošolskega zavoda

Povzetek:

Vloga v gospodarskem in socialnem razvoju ožjega in širšega okolja je opredeljena, navedeni so tudi predvideni učinki, ki naj bi jih imelo delovanje visokošolskega zavoda na okolje. Možnost za zelo dobro povezovanje z ožjim in širšim okoljem, tako z gospodarstvom, kot tudi z negospodarstvom. Strokovnjaki predlagajo več zaposlitev pedagoških delavcev za polni delavni čas oziroma manj dela preko avtorske pogodbe, kar bo zagotavljalo stabilnejšo kadrovsko strukturo.

Vpis študentov je usklajen glede na potrebe relevantnih okolij. Ugotavljanje zaposlitvenih možnosti za diplomante temelji na analizi ZZZS in ZFS. Strokovnjaki priporočajo sklenitev pogodb z dodatnimi ustanovami za izvajanje laboratorijskih in kliničnih vaj ter za izvedbo praktičnega usposabljanja, saj navedene ustanove že sodelujejo tudi z drugimi visokošolskimi zavodi, kar oteži organizacijo pouka in praktičnega usposabljanja. Zavod na lokaciji Laško zavod razpolaga z ustreznimi prostori in opremo, ki so primerni za predvideno število vpisanih študentov. Zavod ima oblikovano strategijo za zagotavljanje kakovosti in načrt za organizacijo sistema kakovosti, pri čemer so upoštevana Merila NAKVIS in evropski standardi ter poslanstvo in vizija.

 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Fizioterapija 1. VS 90. seja, 16.4.2015 Prva akreditacija
Fizioterapija 2.  131. seja, 20.9.2018 Prva akreditacija