EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina Arema

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Arema - Visoka šola za regionalni management

Arema - Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina
Kidričeva 28, Rogaka Slatina 
www.arema.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o prvi akreditaicji visokošolskega zavoda na svoji 80. seji dne 19. 6. 2014. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Poročilo o prvi akreditaciji visokošolskega zavoda

Povzetek:

Strokovnjaki ocenjujemo, da je zavod zelo dobro pripravil vse podlage za vzpostavitev delovanja zavoda, interne akte in pozitivno organizacijsko klimo. Prav tako vodstvo in zaposleni izkazujejo željo po soustvarjanju v regijskem okolju in po izkoriščanju priložnosti v mednarodnem okolju. So odzivni in prilagodljivi ter delujejo po načelu vitke organizacije. Prav zaradi sposobnosti vodstva in zaposlenih predlagamo ponovno poglobitev v analizo priložnosti za uspešno implementacijo predvidenega študijskega programa, saj predložen izsek iz raziskave ni pokazal celovito sliko stanja v okolju. Prav tako pa je potrebno dati večji poudarek na podkrepitvi informacije o razlikovalnih značilnosti diplomanta glede na diplomante ekonomske smeri ostalih ponudnikov.

Razen knjižnice, ki je na dan ogleda bila še v zelo grobem stanju, se ostale šibkosti lahko dokaj hitro odpravi ali korigira. Slednje je odvisno v veliki meri od pripravljenosti notranjih in zunanjih deležnikov za izboljševanje. Prav ta lastnost se je pokazala kot pomembna prednost zavoda, saj so delodajalci (ki so bili dobro zastopani) izkazali pripravljenost za sodelovanje in podporo zavodu, zaposleni so izkazali privrženost kulturi kakovosti, študentom pa bo zagotovljen individualen in oseben pristop pri urejanju svojega delovanja na zavodu. Zato v tej smeri predlagamo zavodu soustvarjanje strategije in akcijskih načrtov skupaj z zaposlenimi in drugimi strateškimi deležniki ter formalno urejanje odnosa s tujimi institucijami, ki imajo interes sodelovali z zavodom v raziskovalni ali izobraževalni dejavnosti in v podporo razvoju področja mobilnosti.

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Evropski regionalni management 1. VS 103. seja, 16.6.2016 Prva akreditacija
Management transportne logistike 1. VS 103. seja, 16.6.2016 Prva akreditacija