EQAR

EQAR
AKREDITACIJE

Seznam visokošolskih zavodov in študijskih programov v postopku

Akreditacije

NAČRT VZORČNIH EVALVACIJ ZA LETO 2019

Seznam študijskih programov v vzorcu za leto 2019

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
 

Univerza Ime zavoda/članice Študijski program Strokovni delavec
Nova univerza Evropska pravna fakulteta Alternativno reševanje sporov, 3. st. Maja Milas
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju Fizioterapija, 1. st. Anita Kajtezović
Univerza v Novi Gorici Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Vinogradništvo in vinarstvo, 2. st. Martina Mravlja
  Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Upravljanje podeželja, 2. st. Martina Mravlja
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede Fizioterapija, 1. st. Jožica Kramar
Nova univerza   Tehnika in pravni inženiring trajnostne gradnje, 1. st. dr. Matjaž Štuhec
  Gea College - Fakulteta za podjetništvo Podjetništvo v perspektivnih panogah, 1. st. Tatjana Horvat
  ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor Avtizem in sorodne motnje, izpop. Martina Mravlja
  B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod Management, 1. st. Gregor Rebernik
Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Dentalna medicina, 2. st. Zala Sečnik
  ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor Arhivske znanosti, 3. st. Zala Sečnik
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za podiplomske študije Materiali, 3. st. dr. Matjaž Štuhec
  Fakulteta za organizacijske študije Menedžment kakovosti, 1. st. Anita Kajtezović
  Fakulteta za organizacijske študije Menedžment kakovosti, 2. st. Anita Kajtezović
  Fakulteta za organizacijske študije Menedžment kakovosti, 3. st. Anita Kajtezović
Univerza v Mariboru Pravna fakulteta Evropsko in primerjalno pravo, 3. st. mag. Jernej Širok
Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Farmacija, 2. st. mag. Jernej Širok
Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Socialna pedagogika, 1. st. Martina Mravlja
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Podatkovna znanost, 2. st. Anita Kajtezović
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Trajnostno grajeno okolje, 3. st. Anita Kajtezović
  Fakulteta za informacijske študije Računalništvo in spletne tehnologije, 2. st. dr. Matjaž Štuhec
Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok, izpop. Jožica Kramar
Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Vizualne umetnosti in oblikovanje, 1. st. Martina Mravlja
  IEDC - Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa Management, 3. st. Tatjana Horvat
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju Preventiva za zdravje, 3. st. Jožica Kramar
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Politologija - integracija in vladovanje (PoSIG), 2. st. Klemen Šubic
Nova univerza Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Slovenski študiji II Martina Mravlja
Nova univerza Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Slovenski študiji III Martina Mravlja
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede Zdravstvena nega Jožica Kramar
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Računalništvo in informatika dr. Matjaž Štuhec

Odločeno v 2018

     
  Fakulteta za državne in evropske študije Javna uprava, 3. st. Tatjana Horvat
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Geografija, 2. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Geografija, 3. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Vedenjska in kognitivna nevroznanost, 3. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Slovenski jezik in književnost, 2. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Slovenski jezik in književnost, 2. st. Andrej Krček
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za socialno delo, Filozofska fakulteta, Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Teološka fakulteta Humanistika in družboslovje, 3. st. Klemen Šubic
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. st. mag. Jernej Širok
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Ekotehnologije, 2. st. mag. Jernej Širok
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Ekotehnologije, 3. st. mag. Jernej Širok
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. st. mag. Jernej Širok
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. st. mag. Jernej Širok
Univerza na Primorskem Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju, Fakulteta za turistične študije - Turistica Management trajnostnega razvoja, 2. st. Tatjana Horvat
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Politologija – študije politike in države, 1. st. Tatjana Horvat
  ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor Fizioterapija, 3. st. Tatjana Horvat
Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta Specializacija znanj s področja prava, izpop. Tatjana Horvat
  Fakulteta za uporabne družbene študije Psihosocialna pomoč, 1. st. Jožica Kramar
  Fakulteta za uporabne družbene študije Psihosocialna pomoč, 2. st. Jožica Kramar
  Fakulteta za organizacijske študije Menedžment v turizmu, 1. st. Tatjana Horvat
  Fakulteta za organizacijske študije Menedžment v turizmu, 2. st. Tatjana Horvat
  Fakulteta za organizacijske študije Razvojni menedžment, 2. st. Tatjana Horvat
  ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor Socialna gerontologija, 1. st. Tatjana Horvat
  ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor Ekoremediacije, 2. st. Tatjana Horvat
  DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi, 3. st. Jožica Kramar
  Visokošolski zavod Fizioterapevtika Fizioterapija, 2. st. Anita Kajtezović
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Sredozemsko kmetijstvo, 1. st. Martina Mravlja
Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Krizni management, 1. st. Jožica Kramar
  ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor Spletne in informacijske tehnologije, 1. st. dr. Matjaž Štuhec
  Fakulteta za poslovne vede Poslovne vede, 1. st. Tatjana Horvat

 

VISOKOŠOLSKI ZAVODI
 

Univerza Ime zavoda / članice Vrsta akreditacije Strokovni sodelavec
  Fakulteta za transportne sisteme in ekonomiko proizvodnje Prva akreditacija - stara merila Tatjana Horvat
  Visoka šola Ravne na Koroškem Podaljšanje akreditacije Jožica Kramar
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica Akreditacija dislocirane enote Zala Sečnik
  Fakulteta za trajnostne gradnje Prva akreditacija - stara merila Klemen Šubic
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Podaljšanje akreditacije mag. Jernej Širok
  Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Podaljšanje akreditacije Anita Kajtezović
  ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor Akreditacija dislocirane enote Anita Kajtezović
Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem Akreditacija dislocirane enote dr. Matjaž Štuhec

Odločeno v 2018

     
  Visokošolski zavod Fizioterapevtika Akreditacija lokacije Anita Kajtezović
  Visoka poslovna šola ERUDIO; Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, samostojni visokošolski zavod Preoblikovanje zavoda Jožica Kramar
  Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec Preoblikovanje zavoda Jožica Kramar
Univerza v Mariboru Fakulteta za logistiko Akreditacija dislocirane enote* Tatjana Horvat

*Odločitev še ni dokončna.

 

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
 

Višja strokovna šola Vrsta postopka Strokovni delavec
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
ABITURA, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
B&B, Izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Memory IC, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas

Odločeno v 2018

   
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
B2 d.o.o., Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Skaldens, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienike Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina - zasebna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
EDC Kranj, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik