EQAR

EQAR
MEDNARODNO

Mednarodni projekti

Mednarodno > Mednarodni projekti

Agencija sodeluje v naslednjih mednarodnih projektih:

MULTRA: večstranski sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacijskih odločitev glede skupnih študijskih programov (Multilateral Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation Results regarding Joint Programmes), ki je bil podpisan v Haagu na Nizozemskem decembra 2013. Gre za projekt konzorcija ECA, pri katerem sodeluje 12 agencij oziroma članic. Vse so soglašale s pristopom NAKVIS k projektu MULTRA.

CEqUiNT: certifikat za kakovost internacionalizacije (Certificate for Quality of Internationalisation) je projekt v okviru programa vseživljenjskega učenja Erasmus (Lifelong Learning Programme); Erasmus Multilateral projects. Njegov namen je izboljšati in pospešiti proces internacionalizacije visokega šolstva ter razvoj metodologije merjenja internacionalizacije, tako na programski kot na institucionalni ravni. Uspešna evalvacija bo vodila do evropskega certifikata internacionalizacije. Agencija sodeluje v usmerjevalni skupini in je v letu 2013 sodelovala pri izdelavi pilotne metodologije, usposabljanja strokovnjakov na Dunaju, pri evalvaciji študijskega programa, s katero je bilo prvič presojano izpolnjevanje standardov kakovosti internacionalizacije, in podelitvi certifikata.

Qrossroads: glavni cilj projekta je v obliki registra predstaviti kvalifikacije, ki se podeljujejo v okviru javno priznanih oziroma akreditiranih evropskih visokošolskih zavodov in študijskih programov. Te kvalifikacije so predstavljene z vidika visokošolskega sistema, katerega del so tudi informacije o nacionalnih organih za zagotavljanje kakovosti in akreditacijo ter organih za priznavanje pridobljenih kvalifikacij.

ECApedia: projekt skuša združiti uporabno znanje z vseh področij delovanja sistemov kakovosti v visokem šolstvu. Zbirka je sestavljena iz dveh modulov; prvi se nanaša na usposabljanje evropskih strokovnjakov za kakovost, drugi pa na kakovost skupnih študijskih programov. Projekt je še v fazi razvoja.

EEEP - ECA Expert Exchange Platform:  projekt je namenjen iskanju strokovnjakov za zunanje presoje kakovosti. Agencije bodo lahko platformo uporabljale za čezmejno izmenjavo in pridobivanje strokovnjakov.