EQAR

EQAR

Seznam zaposlenih

O agenciji > Zaposleni

dr. Franci Demšar ***      
direktor                           
info@nakvis.si                   +386 1 400 5771
Tatjana Debevec *
namestnica direktorja        
tatjana.debevec@nakvis.si +386 1 400 5777


I. SEKTOR ZA KAKOVOST

Jožica Kramar *
vodja sektorja
jozica.kramar@nakvis.si +386 1 400 5775
Zala Sečnik * **
namestnica vodje sektorja
zala.secnik@nakvis.si +386 1 400 5597
dr. Matjaž Štuhec * matjaz.stuhec@nakvis.si +386 1 400 5787
Anita Kajtazović * anita.kajtezovic@nakvis.si +386 1 400 5594
Martina Mravlja * martina.mravlja@nakvis.si +386 1 400 5782
Gregor Rebernik * gregor.rebernik@nakvis.si +386 1 400 5778
Nataša Kramar * natasa.kramar@nakvis.si +386 1 400 5779


II. SEKTOR ZA ANALIZE, MEDNARODNO SODELOVANJE IN INFORMATIZACIJO AGENCIJE

Klemen Šubic *
vodja sektorja
klemen.subic@nakvis.si +386 1 400 5774
Maja Milas *
namestnica vodje sektorja
maja.milas@nakvis.si +386 1 400 5773
mag. Jernej Širok * jernej.sirok@nakvis.si +386 1 400 5589
Andrej Krček * andrej.krcek@nakvis.si +386 1 400 5784
Tatjana Horvat * tatjana.horvat@nakvis.si +386 1 400 5785
Tilen Heco tilen.heco@nakvis.si +386 1 400 5591


III. SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

Barbara Zupančič Kočar **
vodja sektorja
barbara.zupancickocar@nakvis.si +386 1 400 5776
Mateja Bajuk Malešič * **
namestnica vodje sektorja
mateja.bajukmalesic@nakvis.si +386 1 400 5592
Prudencija Perat prudencija.perat@nakvis.si +386 1 400 5771
Snežana Mačar snezana.macar@nakvis.si +386 1 400 5783
Slađana Tomić sladana.tomic@nakvis.si +386 1 400 5786

* Vodenje akreditacijskih postopkov na prvi stopnji
** Vodenje postopkov dostopa do informacij javnega značaja na prvi stopnji
*** Odločanje v postopku dostopa do informacij javnega značaja na prvi stopnji