EQAR

EQAR

Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu

Akreditacija

Poglavitna naloga agencije je ugotavljanje, ali visokošolski zavodi poleg zakonskih določb izpolnjujejo Merila za akreditacijo oziroma dosegajo standarde kakovosti, določene v njih, ter druge predpise agencije.

Vrste akreditacij:

-       prva akreditacija visokošolskega zavoda
-       akreditacija študijskega programa
-       podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda
-       akreditacija sprememb visokošolskega zavod

Redna zunanja evalvacija visokošolskega zavoda je obvezni del postopka podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda. Zunanja evalvacija se lahko izvede tudi kot izredna evalvacija. Agencija prav tako redno opravlja letne evalvacije vzorca študijskih programov.

Vrste zunanjih evalvacij:

-       redna evalvacija visokošolskega zavoda,
-       izredna evalvacija visokošolskega zavoda,
-       izredna evalvacija študijskega programa,
-       evalvacija vzorca študijskih programov.

Vloga za akreditacijo in zunanjo evalvacijo mora biti pripravljena v skladu z ZViS in Merili za akreditacijo. Izpolnjena mora biti v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga mora vlagatelj poprej registrirati v varnostni shemi. Priloge se pripnejo na elektronski obrazec v elektronski obliki.

 

Stran ureja: Nataša Kramar