EQAR

EQAR

Protokol obiska visokošolskega zavoda in višje strokovne šole

Strokovnjaki > Protokol obiska

Protokol obiska je namenjen natančnejši določitvi pristojnosti oziroma nalog posameznih skupin deležnikov v postopkih akreditacije in zunanje evalvacije, hkrati pa daje uporabne informacije skupinam strokovnjakov, vlagateljem in strokovnim delavcem o tem, kako naj se pripravijo na obisk in kako ta poteka. Protokol obiska se uporablja skupaj s Priročnikom za strokovnjake NAKVIS.

Protokol obiska visokošolskega zavoda in višje strokovne šole