EQAR

EQAR

Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola, Ljubljana, Kranj, Ptuj

Poročila > Višje strokovne šole > Center za poslovno usposabljanje

Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola, Ljubljana, Kranj, Ptuj
Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 76. seji dne 20. 2. 2014.