EQAR

EQAR

EDC Kranj, Višja strokovna šola

EDC Kranj, Višja strokovna šola
Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 76. seji dne 20. 2. 2014.