EQAR

EQAR

Skaldens, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienike, Ljubljana

Skaldens, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienike, Ljubljana
Ulica bratov Jančar 25, 1000 Ljubljana
www.skaldens.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 76. seji dne 20. 2. 2014 in 124. seji, 15. 3. 2018

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (76. seja)
Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (124. seja)

Povzetek:

Višja strokovna šola za ustne higienike, ki deluje v sklopu zasebnega zdravstvenega zavoda SKALDENS ima izdelano in javno objavljeno vizijo in poslanstvo. Poslanstvo šole je izobraevati za poklic ustnega higienika in s tem preko preventivnih dejavnosti vplivati na izboljšanje oralnega zdravja prebivalcev. Poslanstvo je družbeno pomembno, a žal premalo priznano tudi znotraj zobozdravstvene stroke, tako da šola ostaja v sovjih prizadevanjih osamljena, kar deluje zavirajoče na njen razvoj in večjo prepoznavnost v javnosti. S ciljem uresničevanja zastavljene vizije naj bi šola izdelala strategijo, v katero naj bi bili zajeti mehanizmi za ugotavljanje in sledenje zaposlovanja diplomantov, za sledenje trgu dela, za večjo prepoznavnost šole v javnosti ter za vzpostavljanje mednarodnih povezav. Vpis že nekaj let stagnira, ni pa zaznati pobud ali dejavnosti za povečanje vpisa, kar bi bilo v skladu z zastavljenimi cilji.

Ugotavljamo, da šola na večini področij deluje skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Neskladnosti so bile ugotovljene le pri nezasedenem mestu organizatorja praktičnega izobraževanja, kar šola utemeljuje s specifičnostjo svoje dejavnosti in pri vključenosti študentov v strateški svet šole in svet zavoda, kar šola utemeljuje z majhnim številom študentov.