EQAR

EQAR

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
www.hvu.si/index.php/visja-sola.html


Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 72. seji dne 17. 10. 2013. 

Povzetek:
Šola ima javno objavljeno poslanstvo, vizijo, vrednote in strategijo ter vzpostavljen učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti, vzpostavljen v okviru projekta Implentum. Na spletni strani ima objavljen Poslovnik kakovosti, v katerem so opredeljeni procesi, ki ključni za delovanje šole. Redno opravljajo samoevalvacije in jih objavljajo na spletni strani.

Vse aktivnosti, predvidene v akcijskem načrtu za pet-letno obdobje, letno načrtujejo z Letnim programom dela in o njih poročajo v Letnem poročilu, ki vsebuje tudi finančno poročilo ter v Samoevalvacijskem poročilu. Dokumente obravnava in sprejme na ustreznih organih šole.

Samoevalvacija temelji na analizi statističnih podatkov in analizi anket, v katerih preverjajo zadovoljstvo študentov in zaposlenih o študentskem procesu, pogojih dela in izvedbo programa ter praktičnim usposabljanjem. Slabši pregled imajo nad dostopnimi prostimi delovnimi mesti in zaposlenostjo svojih diplomantov. Študentje so formalno vključeni v vse ključne dejavnosti, vendar pogosto za to sodelovanje niso motivirani. Tudi prenos informacij od študentskih predstavnikov k študentov v letnikih bi lahko bil učinkovitejši.

Financiranje je stabilno, šola pa ima nadzor nad finančnimi viri ter se zaveda priložnosti in možnih nevarnosti glede financiranja v prihodnje.