EQAR

EQAR

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Ekonomska šola Novo mesto

Ekonomska šola Novo mesto
 

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 68. seji dne 13. 6. 2013 in na svoji 127. seji, 17. 5. 2018

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (68. seja)

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (127. seja)