EQAR

EQAR

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Ekonomska šola Novo mesto

Ekonomska šola Novo mesto
Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šola

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 68. seji dne 13. 6. 2013.