EQAR

EQAR

PRITOŽBENA KOMISIJA NACIONALNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

O agenciji > Pritožbena komisija

Pritožbeno komisijo imenuje svet agencije na podlagi javnega poziva. Pritožbeno komisijo sestavljajo trije člani, vsak član ima svojega namestnika. Člani izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika. Namestnik nadomesti člana v postopkih odločanja v primeru njegove odsotnosti oziroma izločitve.

Pritožbeno komisijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sestavljajo:

Člani

Mandat

Nadomešča

Marija Lepša Dolničar, predsednica 18. 12. 2014  do 18. 12. 2018  
Majda Kocmur, članica 18. 12. 2014 do 18. 12. 2018  
dr. Barbara Toplak Perović, članica 18. 12. 2014 do 18. 12. 2018 Mojca Jerman

Vstop za člane pritožbene komisije