EQAR

EQAR
POROČILA

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor
Slovenska ulica 17, Maribor 
www.almamater.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditaicje visokošolskega zavoda na svoji 92. seji dne 18. 6. 2015. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2022.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Zdravstvene vede 2. 77. seja, 20.3.2014 Prva akreditacija
Strateški komunikacijski management 3. 93. seja, 17.9.2015 Prva akreditacija
Fizioterapija 1. VS 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Zdravstvena nega 1. VS 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Management poslovnih sistemov 2.  104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Arhivistika 1. VS 107. seja, 15.12.2016 Prva akreditacija
Projektni management 3. 107. seja, 15.12.2016 Prva akreditacija
Humanistični študiji 1. UN 117. seja, 21.9.2017 (popravek) Prva akreditacija
Fizioterapija 3. 129. seja, 21.6.2018 Prva akreditacija
Socialne gerontologija 1. VS 131. seja, 20.9.2018 Podaljšanje akreditacije
Ekoremediacije 2. 131. seja, 20.9.2018 Podaljšanje akreditacije
Spletne in informacijske tehnologije 1. VS 132. seja, 20.10.2018 Akreditacija