EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola za računovodstvo

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka šola za računovodstvo

Visoka šola za računovodstvo
Stegne 21c, 1000 Ljubljana
www.vsr.si

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek:
Člani skupine strokovnjakov za pripravo evalvacijskega poročila v postopku podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda Visoka šola za računovodstvo smo našli številne možnosti izboljšanja delovanja, predvsem pa ugotavljamo:

  • da ima šola velik ugled v strokovni javnosti; diplomanti pa ustrezne kompetence. Šola ima mnogotere, partnerske in tesne povezave v poslovnem in strokovnem okolju, ter jasno razvojno strategijo.
  • VŠR ponuja specializirana znanja na področju računovodstva, za katerega ocenjuje, da bo v poslovnem okolju povpraševanje obstajalo tudi v prihodnosti. Študijski proces poteka v majhnih skupinah, organizacija in izvedba je prilagojena izrednim študentom.
  • VŠR ima stabilno kadrovsko strukturo, predavatelji so ustrezno habilitirani. Prihajajo iz prakse, mnogi imajo priznane mednarodne certifikate, so izredno aktivni na strokovnem področju, izkazujejo visoko mero pripadnosti šoli.
  • Študenti so ustrezno organizirani, zelo zadovoljni z vsemi vidiki študija, med poukom so deležni konkretnih strokovnih nasvetov, poslovna javnost visoko ocenjuje kompetence diplomantov.
  • Deležniki so z materialnimi pogoji na VŠR zadovoljni. Ta razpolaga z lastnimi, dobro opremljenimi prostori za izvedbo študijskega procesa. Finančni viri so ustrezni in se zagotavljajo iz šolnin.
  • Na področju kakovosti VŠR redno zbira podatke in od 2007 naprej vsako leto izvaja samoevalvacijo. K sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti so povabljeni vsi deležniki.

Ocenjujemo, da VŠR deluje skladno z določili ZVIS in izpolnjuje vse predpisane kriterije s strani NAKVIS. Pomanjkljivosti nismo zasledili. 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Forenzične preiskave v financah in računovodstvu 2. st. 77. seja, 20.3.2014 Prva akreditacija
Računovodstvo 1. VS 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Certificirani poslovni računovodja izpopol. 86. seja, 18.12.2014 Prva akreditacija
Preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva izpopol. 104. seja, 15.9.2016 Prva akreditacija