EQAR

EQAR
POROČILA

Šola za risanje in slikanje

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Šola za risanje in slikanje

Šola za risanje in slikanje
Devova 18, 1000 Ljubljana
arthouse-si.com

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji Šole za risanje in slikanje za 7 let na svoji 71. seji dne 19. 9. 2013. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek:
Po obisku smo sicer ugotovili, da so bila naša vprašanja na mestu, vendar pa smo na drugi strani dobili sliko zavoda, ki je v slovenskem prostoru izjema. Morda je prav zaradi majhnosti inštitucije to mogoče, vendar pa so tako predavatelji kot študenti izjemno zadovoljni z delovanjem zavoda, z znanjem, ki ga dobijo in možnostmi za podajanje vsebine na drugi strani. Opaziti je bilo, da je vodstvu zavoda pomembna kvaliteta, čeprav je formalno neurejena in da skušajo vse pomanjkljivosti, zaradi majhnosti zavoda reševati na druge načine: sodelovanje z neformalnimi inštitucijami, sodelovanje med študenti in predavatelji in prilagajanje potrebam študentov. Program je do sedaj rastel in se spreminjal glede na generacijo študentov in verjetno zato v tem letu razpisujejo tudi 2. stopnjo  programa Slikarstvo.

Poleg tega smo ugotovili, da se nekaterih pomanjkljivosti na zavodu tudi zavedajo in delajo v smeri njihove rešitve. 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Slikarstvo 2. 71. seja, 19.9.2013 Prva akreditacija
Slikarstvo 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije