EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
www.vszn-je.si

Odločitev: Svet agencije je dal soglasje k preoblikovanju Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice na svoji 71. seji dne 19. 9. 2013. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek:
Menimo, da VŠZN Jesenice deluje v skladu z zakonom o visokem šolstvu ter Merili NAKVIS. Očitno je, da dosega dobre rezultate pri izvajanju študijskega programa prve stopnje. Zdravstvena nega, saj so diplomanti v delovnem okolju zaželeni in se zaposlijo v kratkem času po diplomi. VŠZNJ ima izjemno dobro organizirano mrežo učnih baz za praktično usposabljanje. Pripradnost zavodu in zadovoljstvo pedagoških delavcev z delovnimi pogoji se odraža tudi v zadovoljstvu in pripadnosti študentov. 

Iz priložene dokumentacije je razvidno, da šola dosega napredek tudi na področju ZRD in mednarodne aktivnsoti. Kot nova šola je imela ob prvi akreditaciji vzpostavljen ustrezen sistem kakovosti, ki pa ga je v zadnjih sedmih letih stalno nadgrajevala in dopolnjevala, predvsem pa dosledno izvajala/upoštevala. Strateške odločitve zavoda temeljijo na analizah podatkov, ki jih pridobivajo s številnimi vprašalniki od vseh deležnikov v izobraževlnem procesu. Kljub objektivno slabšim materialnim pogojem skušajo slediti svoji viziji in temu cilju prilagajajo svoje strateške odločitve. 
 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Zdravstvena nega 1. VS 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Promocija zdravja 2. 90. seja, 16.4.2015 Prva akreditacija
Okužbe, povezane z zdravstvom izpopol. 99. seja, 17.3.2016 Prva akreditacija
Psihiatrična zdravstvena nega izpopol. 102. seja, 19.5.2016 Prva akreditacija
Zdravstvene vede 3. 104. seja, 15.9.2016 Prva akreditacija
Zdravstvena nega 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Fizioterapija 1. VS 112. seja, 20.4.2017 Prva akreditacija