EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola za varstvo okolja Velenje

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka šola za varstvo okolja

Visoka šola za varstvo okolja Velenje
Trg mladosti 2, 3320 Velenje 
vsvo.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji Visoke šole za varstvo okolja Velenje za 7 let na svoji 68. seji dne 13. 6. 2013. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2020.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek: 
Visoka šola za varstvo okolja v Velenju (VŠVO) ima izdelano in javno objavljeno vizijo in poslanstvo. Poslanstvo je jasno izraženo ter odraža potrebe okolja po kakovostnih strokovnjakih za področje urejanja in varovanja okolje ter novih ekotehnologij. VŠVO izobražuje kadre, ki so deficitarni in spadajo med še ne dovolj uveljavljene zelene poklice. Strategija v smeri zagotavljanja zaposljivosti in zaposlenosti se gradi tudi z oblikovanjem kompetenc tega izobrazbenega profila, pri katerem na državnem nivoju sodeluje tudi VŠVO iz Velenja. Na aktualnost in dobro vpetost v okolje, tako dodiplomskih kot podiplomskih programov, sklepamo tudi iz velikega števila podpornih članic VŠVO. Tako iz pregledane dokumentacije kot iz razgovorov pa ugotavljamo, da so te povezave premalo formalizirane in zato tudi neobvezujoče. /…/

VŠVO označuje visoka stopnja kulture kakovosti. Šola izvaja vsakoletno samoevalvacijo, ki temelji na številnih anketah in analizah. Rezultate samoevalvacijskih poročil skuša VŠVO v največji meri upoštevati pri načrtovanju bodočega dela. 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Varstvo okolja in ekotehnologije 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije