EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka gospodarska šola Celje

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka gospodarska šola

Visoka gospodarska šola Celje
Mariborska celsa 2, 3000 Celje
www.vspi.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji Visoke gospodarske šole Celje za 7 let na svoji 68. seji dne 13. 6. 2013. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2020.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek:
Visoka gospodarska šola v Celju je bila sicer ustanovljena že leta 2006, vendar pa je začela dejansko delovati in izvajati študijski program »Sodobno proizvodno inženirstvo« šele v študijskem letu 2010/2011. Po trajanju delovanja gre torej za mlad visokošolski zavod, ki je doslej svojo dejavnost opravljal brez državne koncesije. Delovanje zavoda v celoti ocenjujemo pozitivno. Prav tako si pozitivno oceno zasluži tudi strateški načrt razvoja šole, kot tudi ostali planski dokumenti, ki pa v celoti še niso realizirani, ker za to preprosto ni bilo niti časa, niti finančnih sredstev. Glede na zgoraj navedene okoliščine ocenjujemo, da Visoka gospodarska šola v Celju izpolnjuje večino pogojev za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda, pri čemer pa bi bilo za celovito oceno potrebno počakati še nekaj let, ko bo šola vzpostavila vse predvidene mehanizme, hkrati pa jo bo že zaključilo tudi več diplomantov. Bistvene prednosti in priložnosti za izboljšanje smo strnili na koncu vsakega področja presoje, medtem ko neskladnosti niso bile ugotovljene.