EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka šola za upravljanje podeželja

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Upravljanje podeželja 1. VS 68. seja, 13.6.2013 Prva akreditacija