EQAR

EQAR
POROČILA

Gea College - Fakulteta za podjetništvo

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Gea College - Fakulteta za podjetništvo

Gea College - Fakulteta za podjetništvo
Dunajska 156, Ljubljana
gea-college.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji visokošolskega zavoda na svoji 113. seji dne 18. 5. 2017

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2022.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Podjetništvo 1. VS 68. seja, 13.6.2013 Podaljšanje akreditacije
Podjetniški management 2. 91. seja, 21.5.2015 Prva akreditacija
Digitalni marketing 1. VS 110. seja, 16.3.2017 Prva akreditacija
Podjetništvo 1. VS 113. seja Podaljšanje akreditacije