EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola za poslovne vede Ljubljana

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > B2 Visoka šola za poslovne vede

B2 Visoka šola za poslovne vede
Tržaška 42, Ljubljana 
www.vspv.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda na svoji 112. seji dne 20. 4. 2017. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2024.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Management in informatika 2. 71. seja, 19.9.2013 Prva akreditacija
Management in pravo 1. VS 68. seja, 13.6.2013 Prva akreditacija
Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 1. VS 71. seja, 19.9.2013 Prva akreditacija
Trženje 2. 109. seja, 16.2.2017 Prva akreditacija