EQAR

EQAR
POROČILA

IEDC poslovna šola Bled

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > IEDC poslovna šola Bled

IEDC poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa
Prešernova cesta 33, 4260 Bled
www.iedc.si

Odločitev: 

68. seja, 13. 6. 2013 Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda
114. seja, 15.6.2017 Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda


Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2022.

Povzetek:
IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa je ena izmed vodilnih EMBA šol v srednji in vzhodni Evropi, ki jo od ostalih ponudnikov diferencira ustvarjalno in inovativno povezovanje umetnosti, etike in poslovnih vsebin. Institucija je zelo dobro vpeta v okolje in ima ustrezne materialne pogoje, kakovostne podporne storitve, odlikuje jo predanost kakovosti poučevanja. Šola, z izjemno pomanjkljivosti pri vključevanju nehabilitiranih pedagogov v študijski proces, izpolnjuje z Merili določene pogoje za izvajanje magistrskega programa. Večje pomanjkljivosti je skupina strokovnjakov ugotovila pri doktorskem študiju, pri katerem so zaradi odsotnosti raziskovalne dejavnosti in kadrovsko podhranjenega raziskovalnega dela – institucionalnih predpogojev za kakovosten doktorski študij, zaznana večja odstopanja od Meril in 33. člena ZVIS.

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Management 2. 82. seja, 18.9.2014 Podaljšanje akreditacije