EQAR

EQAR

Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji

O agenciji > Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji

Poslanstvo

Agencija skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

Vizija

Agencija bo s sistemom razvoja zagotavljanja kakovosti pripomogla k temu, da bo visoko šolstvo v Sloveniji izobraževalno in raziskovalno kakovostno, mednarodno prepoznavno, konkurenčno in enakovredno vključeno v svetovni visokošolski prostor.

Vrednote:

 • neodvisnost,
 • odgovornost,
 • odprtost in preglednost,
 • strokovnost in učinkovitost,
 • sodelovanje,
 • zavezanost k napredku.
   

Strateški cilji:

 • Izboljšanje strokovnega dela agencije.
 • Krepitev neodvisnosti in avtoritete agencije.
 • Krepitev kulture kakovosti.
 • Prenova meril in drugih aktov agencije.
 • Vzpostavitev učinkovitega in uporabnikom prijaznega informacijskega sistema agencije.
 • Podaljšanje članstva v ENQA in EQAR ter krepitev mednarodnega sodelovanja agencije.
 • Reorganizacija dela agencije.
 • Razvojno delo.