EQAR

EQAR

Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Ekonomska in trgovska šola Brežice

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 62. seji dne 13. 3. 2013 in na svoji 127. seji, 17. 5. 2018

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (127. seja)