EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola na Ptuju

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka šola na Ptuju

Visoka šola na Ptuju
Vičava 1, Ptuj
vsp.scptuj.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji za 5 let na svoji 109. seji dne 16. 2. 2017

Poročilo o podaljšajnu akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Bionika v tehniki 1. VS 62. seja, 13.3.2013 Prva akreditacija